tilmelding

For indmeldelse udfyld tilmelding til venteliste og kontakt evt. undervisningsleder Dorte Nørgaard eller en af lærerne for yderligere information. Se i øvrigt undervisningsbetingelserne.


Hent tilmeldingsblanket


Undervisningsgebyrer
Gebyrer pr. 15. august 2017


Spørgsmål i forbindelse med betaling eller opkrævning: Revisor & Regnskabsassistance
John Dalgaard
Tlf. 27119975
jd@johndalgaard.dk

DEPOSITUM KR. 1.000
(tilbagebetales ved udmeldelse, efter modregning af instituttets eventuelle tilgodehavende mod indbetaler)

INDMELDELSESGEBYR KR. 150

ANDRE GEBYRER
Påkravsbegyr kr. 150
Gebyr for betaling over andet end PBS 
- per opkrævning kr. 150

UNDERVISNINGKONTINGENT
Per måned  
(inklusiv fællestimer og huskoncerter)

1/4 time kr. 480 (søskende kr. 400)
1/2 time kr. 960 
(søskende kr. 850)
3/4 time kr. 1.365 (søskende kr. 1.290)
1/1 time  kr. 1.715 
(søskende kr. 1.615)

ORKESTER
Per halvår

Spireorkester som tillæg til enetime kr. 350
Orkester A 
som tillæg til enetime kr. 350
Kammerorkester som tillæg til enetime kr. 650
Ifald eleven alene modtager orkesterundervisning, betales et tillæg på kr. 200
Teknikfællestime som tillæg til enetime 
(samme takst for alle niveauer) kr. 400

ØVRIGE
Opkræves af Venneforeningen

Hørelære kr. 400

Forældreintroduktionstimer i august kr. 960

Passivt støttemedlemskab for modtagelse af Suzuki Nyt, andre Suzuki informationer og med ret til deltagelse i fælles arrangementer kr. 200 per år

Forældretimer per halvår kr. 960

optagelse på venteliste  

Dit barn kan starte allerede i 3-4 års alderen.  For at få dit barn optaget på ventelisten skal du udfylde en tilmeldingsformular.

Hent tilmeldingsblanket